fbpx
Image12

Mārketinga audits

Mārketinga audits ir sistemātisks Jūsu uzņēmuma mārketinga aktivitāšu pārskats. Mārketinga audits palīdzēs identificēt uzņēmuma mārketinga vājās puses un palīdzēs optimizēt uzņēmuma mārketinga komunikācijas. Mārketinga auditu var izmantot par pamatu mārketinga plāna un stratēģijas izstrādāšanai.

Mārketinga audits sastāv no vairākiem posmiem: mārketinga vides audita; mārketinga stratēģijas audita; mārketinga organizācijas audita; mārketinga sistēmas audita; mārketinga efektivitātes audita; mārketinga funkciju audita.

Veicot mārketinga auditu Jūs iegūsiet atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Vai uzņēmuma mārketinga stratēģija ir pareizi izstrādāta? Vai uzņēmuma mārketinga mērķi ir pareizi noteikti? Vai uzņēmuma mārketinga komunikāciju aktivitātes spēj sekmīgi sasniegt mērķauditoriju? Kas ir jāuzlabo, lai palielinātu atdevi no uzņēmuma mārketinga komunikācijām? Kādas izmaiņas ir nepieciešams veikt esošajā mārketinga plānā? Jūs iegūstiet informāciju arī uz citiem jautājumiem, kas palīdzēs Jums sekmīgi paātrināt Jūsu uzņēmuma izaugsmi.

Mūsu uzņēmuma mārketinga speciālisti veiks Jūsu uzņēmuma mārketinga auditu un sniegs ieteikumus Jūsu uzņēmuma mārketinga komunikācijas uzlabošanai.

PIESAKIES BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAI JAU TAGAD!

Uzziniet, kā mēs varam palīdzēt piesaistīt vairāk klientu un palielināt uzņēmuma peļņu.