fbpx
Image12

Mārketinga plāna izstrāde

Mārketinga plāns sniedz uzņēmuma vadībai konkrētus norādījumus, kādā veidā uzņēmums var sasniegt mārketinga stratēģijas noteiktos mērķus.

Mārketinga plāna izstrāde sastāv no sekojošiem posmiem: uzņēmuma mērķu noteikšana; iekšējā un ārējā uzņēmuma mārketinga vides analīze; SVID analīze; pieņēmumu izdarīšana; mārketinga mērķu noteikšana; mārketinga plāna un rīcības plāna izstrāde; budžeta noteikšana; mārketinga plāna kontrole.

Mārketinga plāna izstrādes process

Izstrādājot mārketinga plānu, Jūsu uzņēmums iegūs detalizētu plānu ar kura palīdzību  sasniegsiet uzņēmuma izvirzītos stratēģiskos mārketinga mērķus.

Mūsu uzņēmuma speciālisti palīdzēs ne tikai izstrādāt mārketinga plānu, bet sniegs pēc vajadzības arī konsultācijas noteiktos mārketinga plāna izstrādes posmos.

PIESAKIES BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAI JAU TAGAD!

Uzziniet, kā mēs varam palīdzēt piesaistīt vairāk klientu un palielināt uzņēmuma peļņu.