fbpx
Image12

Mārketinga stratēģijas izstrāde

Pieaugot konkurencei, mārketinga stratēģija kļūst arvien svarīgāka katra uzņēmuma sastāvdaļa. Bez efektīvas mārketinga stratēģijas mūsdienās neviens uzņēmums nevar pastāvēt sekmīgi ilgtermiņā. Tādēļ ir vitāli svarīgi jau pašā uzņēmuma sākuma attīstības posmā izstrādāt uzņēmumam atbilstošu mārketinga stratēģiju.

Mārketinga stratēģijas izstrādē tiek izmantoti dažādi izstrādes veidi, atkarībā no uzņēmuma īpatnībām. Mārketinga stratēģijas izstrāde tiek balstīta uz sekojošām fazēm:

  1. fāzē ir mērķu noteikšana, kurā ir jāveic sekojoši posmi: jānosaka uzņēmuma misija; jānosaka uzņēmuma stratēģiskie mērķi.
  2. fāze ir situācijas analīze, šajā fāzē ir jāveic sekojoši posmi: jāveic mārketinga audits; jāveic SVID analīze; balstoties uz iegūto informāciju ir jāveic pieņēmumi.
  3. fāze ir stratēģijas formulēšana, šajā fāzē ir jāveic sekojoši posmi: jāizvirza mārketinga stratēģiskie mērķi; jāveic iespējamo rezultātu aprēķins; jāidentificē alternatīvie plāni un miksi.
  4. fāze ir resursu sadale un monitorings, šajā fāzē ir jāveic sekojoši posmi: jāizstrādā mārketinga budžets; jāizstrādā detalizēts mārketinga stratēģijas ieviešanas plāns.

 

Mārketinga stratēģijas izstrādes plāns

 

Izstrādājot mārketinga stratēģiju Jūsu uzņēmumam kļūs skaidri mērķi uz kuriem tiekties. Tiks veikta tirgus analīze, noteikti tiešie un netiešie konkurenti, kā arī viņu stiprās un vājās puses. Mārketinga stratēģija dos Jums ieskatu Jūsu uzņēmuma vājajām un stiprajām pusēm, kā arī palīdzēs saskatīt iespējas un draudus ārējā vidē. Iegūsiet arī detalizētu mārketinga stratēģijas ieviešanas plānu.

Mūsu uzņēmuma speciālisti palīdzēs ne tikai izstrādāt mārketinga stratēģiju, bet sniegs pēc vajadzības arī konsultācijas noteiktos mārketinga stratēģijas izstrādes posmos.

PIESAKIES BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAI JAU TAGAD!

Uzziniet, kā mēs varam palīdzēt piesaistīt vairāk klientu un palielināt uzņēmuma peļņu.